Het Onderwijs op de Middelbare School Verbeteren én de Werkdruk Verlagen: het kan wél

Leraar

Steeds meer leerkrachten klagen over de hoge werkdruk bij de middelbare scholen. Misschien zien zij zelf niet in hoe zij daar de hand in kunnen hebben. Het lijkt namelijk tijd te worden dat zij zelf het heft in handen nemen om die situatie aan te passen. Want hoewel ze zelf misschien denken dat het niet kan, kunnen zij wel degelijk een paar kleine aanpassingen doen. En dat komt ten goede aan de kwaliteit van het onderwijs op de middelbare school. Het kan zelfs de kwaliteit van het onderwijs op de middelbare school verbeteren.

   Openstaan voor Feedback

Een leerkracht op de middelbare school krijgt er steeds meer taken bij. Waar hij ooit begon met alleen lesgeven, moet hij nu regelmatig vergaderen, geeft hij de leerlingen extra begeleiding, heeft hij wellicht mentoruren en wordt er ook nog van hem verwacht dat hij zijn collega’s inspireert. Dat laatste is iets waar hij zich wel op moet focussen. Door elkaar te inspireren kun je de werkdruk wel degelijk verlagen. Het onderwijs wordt weer zoals het was toen je ervoor koos. Zorg wel dat je openstaat voor feedback! Samenwerking maakt je echt groter. Door vooral nuttig overleg te hebben, heb je niet het gevoel dat vergaderingen je belemmeren.

   Je Positie in de Groep

De middelbare school kampt nogal met personeelswisselingen. Dit is iets dat de middelbare school verbeteren echt in de weg staat. Niet alleen moeten alle leerlingen opnieuw wennen aan een nieuw gezicht voor de klas, ook de leerkrachten moeten weer opnieuw hun positie in de groep vinden. Probeer er met elkaar voor te zorgen dat de sfeer onderling goed is en blijft, zodat je elkaar helpt als het even tegenzit. Zodra leerkrachten zich gesteund voelen, zullen ze de school minder snel verlaten. Uitzonderingen zijn natuurlijk altijd daar gelaten, een leerkracht kan natuurlijk gewoon een leuke nieuwe omgeving vinden met meer voordelen. Maar door situaties van vertrekkende leerkrachten met onvrede te keren, ben je bezig de middelbare school te verbeteren en ook jouw werkdruk te verlagen.

   Maak je de Moderne Middelen Eigen

Als leerkracht kun je niet meer heen om de hedendaagse ICT-oplossingen in de klas. Misschien gaat het je allemaal even te snel, maar probeer je de moderne middelen snel eigen te maken. Maak gebruik van middelen als laptops, digiborden lesgeven op tablets. Je kunt bijvoorbeeld met methodes werken, waarbij de leerlingen direct meewerken op een tablet. Omdat je de scores direct kunt bekijken, zie je ook waar het eventueel tijdens de les misgaat. Samen met de leerlingen kun je ter plekke een andere werkwijze kiezen. Ook schelen de moderne middelen je zeeën van tijd met nakijken. Waar je vroeger thuis nog een stapel proefwerken moest doornemen, ben je met de genoemde tabletmethode heel snel klaar. Ook digiborden zijn er om het jou als leerkracht makkelijker te maken. Heb je er niet veel kaas van gegeten? Zorg dan voor een gerichte cursus. Het is echt zonde om je de moderne middelen niet eigen te maken. Ze zijn er namelijk op gericht jouw werkdruk af te laten nemen en de kwaliteit van het onderwijs op de middelbare school te verbeteren.

 

Tablet

   Geef je Leerlingen een Stem

Op de middelbare school zijn de kinderen soms wat lastig. We kunnen eromheen draaien, maar de pubertijd is voor kinderen qua omgang niet hun meest fantastische periode. Je klas is dus soms gewoonweg lastig. Het is een aanrader en een bewezen methode dat je kinderen sterkt als je hen een stem geeft. Als je laat zien dat ze gehoord worden, voelen ze zich serieus genomen en verbetert dat jullie relatie onderling. Dit kan alleen maar hele grote voordelen opleveren voor de gehele middelbare school. Als een leerling positief naar de leerkracht kijkt, heeft hij meer zin in de les en dat komt de kwaliteit ten goede. Je kunt je eeuwig blijven verschuilen met dat met pubers niet valt om te gaan, maar er is maar een iemand die dit kan veranderen: jij als leerkracht. Natuurlijk hoef je niet alles goed te vinden, wat de leerlingen verzinnen. Maar als je aan de sfeer werkt, komt dat jouw werkdruk ten goede, maar ook de sfeer in de klas en uiteindelijk ook de kwaliteit van het onderwijs op de middelbare school.