De Kwaliteit van het Basisonderwijs Verhogen Begint met Goede Leerkrachten

Voor goed basisonderwijs heb je een aantal standaard ingrediënten nodig. Zo is lesstof van niveau een onderdeel en gemotiveerde leerlingen, maar uiteraard ook goede leerkrachten. Met één goede leerkracht is een school er niet. In zijn eentje kan hij nooit de hele school motiveren. Door als een team te opereren kun je iets bereiken. Samen maak je het onderwijs beter.

Professioneel team

De kwaliteit van het basisonderwijs is niet iets dat je op één front moet verbeteren. Het is noodzakelijk dat de hele linie opgewaardeerd wordt. In het nieuws hoor je met regelmaat dat het niveau van taal en rekenen niet goed genoeg is. Daar is dus een verbeterslag te halen. Daarnaast is het soms niet eenvoudig om de taalachterstand van veel leerlingen op niveau te krijgen. Bovendien zijn zoveel meer dingen ook heel belangrijk. Denk aan goede muziekles, de basis leggen voor geschiedenis en aardrijkskunde, met regelmaat een goede gymles, aandacht geven aan expressieve vakken, etc. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Van een leerkracht wordt daarom best veel gevraagd. Kwaliteit verhogen in het onderwijs kan dus alleen met een professioneel team én met professionele begeleiding.

Oog voor elk kind

Voor leerkrachten is het vaak niet eenvoudig om oog te hebben voor alle leerlingen. In elke klas heb je kinderen die aan de onderkant uitvallen, maar ook kinderen die uitblinken. Alleen een professional kan hier goed mee omgaan. Geef de leerling die uitvalt extra aandacht, maar ook de leerling die zich verveelt op school. Daarnaast moet de middenmoot niet vergeten worden. Het vergt van de leerkracht heel wat om aandacht te geven aan elk kind. En dat terwijl het ministerie van onderwijs niets anders wil dan de werkdruk bij leerkrachten verlagen. Dat valt wellicht niet te rijmen. Tijd voor een omslag, zou je denken.

Leer mét en van elkaar

Een professioneel team behelst meer dan een groep leerkrachten. Externe begeleiding is vaak net zo belangrijk, evenals de directeur, de interne begeleiding én de programma’s die ingekocht worden op gebied van ICT. Natuurlijk is dat geen onderdeel van het team. Maar ICT geeft je de kans het onderwijs effectiever te brengen en elke leerling op zijn eigen niveau lessen aan te kunnen bieden. Daarnaast is het belangrijk dat je als team elkaar motiveert. Door elkaars lessen te observeren, kun je niet alleen van elkaar leren, je kunt zelfs elkaars niveau enorm opkrikken. Ook opmerkingen van leerlingen moeten een leerkracht aan het denken zetten. Door alles wat je voorheen zag als kritiek te benaderen als iets opbouwends, wordt het vanzelf goedbedoelde feedback.

De schouders er onder

Meer inhoudelijk over onderwijs praten. Het lijkt een utopie, maar scholen die bewust bezig zijn met een kwaliteitsslag, zullen beamen dat dit gebeurt. Samen maak je het onderwijs dermate meer professioneel, dat werken in het onderwijs weer leuk is. Lange vergaderingen moet je vermijden, je moet ervoor zorgen dat je vooral heel effectief vergadert. Dit maakt dat je meer tijd overhoudt voor wat echt belangrijk is: het verhogen van de kwaliteit van het basisonderwijs. En dit is een proces dat je alleen in kan gaan als je er met zijn allen de schouders onder zet. Tijd voor de schoolleiding om zijn team te mobiliseren!