Feedback geven en ontvangen, hét recept voor een verbetercultuur binnen jouw school

Feedback en een actief leerproces zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden

Het krijgen van goede feedback is onmisbaar in een effectief leerproces. Als leerkracht ben je daarom ook een groot deel van de dag bezig met het geven van feedback aan je leerlingen. De ene keer zal je kiezen voor het accent op progressiefeedback waarmee je de leerling laat zien wat deze allemaal al geleerd heeft in de afgelopen tijd. De andere keer maak je de leerling met discrepantiefeedback bewust van de dingen die juist nog geleerd moeten worden. Met progressiefeedback kan je heel mooi laten zien wat de inspanningen van de leerling opgeleverd hebben.

Oefenen loont! Dat geeft de leerling meer zelfvertrouwen en het gevoel dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Maar hoe staat het met de leerkracht zelf? Van wie krijgt de leerkracht eigenlijk feedback? Zo gewoon als feedback geven in het onderwijs is aan leerlingen, zodat zij kunnen groeien, zo ongewoon is feedback geven als collega’s onder elkaar vaak nog. Stichting leerKRACHT ziet het als haar missie om scholen te inspireren tot een verbetercultuur. Dat collega’s leren om feedback aan elkaar te geven, is één van de belangrijkste hulpmiddelen om te komen tot die verbetercultuur in het onderwijs waarin leren van elkaar centraal staat.

Ook fijne feedback bestaat

Goede feedback ontvangen is fijn en leerzaam. Goede feedback geven is een kunst op zich. Stichting LeerKRACHT wil leerkrachten in het onderwijs leren om binnen een veilige setting aan elkaar feedback te geven. Daarvoor hebben zij een mooi stappenplan gemaakt.

  1. Welke leervraag heeft je collega? 
    Let bij een collegiale consultatie op dit specifieke leerdoel. Dit schept veiligheid en duidelijkheid. De ontvangende leerkracht weet op welk punt er feedback te verwachten valt. De zendende leerkracht weet waar op te letten.
  2. Beschrijf feitelijk wat je ziet 
    Let als de leerkracht aan het lesgeven is vooral op het effect dat de leerkracht op de leerling heeft. Maak dát in de feedback bespreekbaar. Dat is waarin je van elkaar kan leren als collega’s.
  3. Geef je collega de ruimte om zelf met vragen te komen 
    Misschien leven er vragen bij je collega naar aanleiding van jouw observaties. Stel daarna je eigen vragen. Vermijd daarbij elk oordeel. Je kunt samen de dialoog aangaan. Dit alles met als doel dat de ander kan groeien en dat je die met jouw feedback verder kan helpen. Vergeet tenslotte niet elkaar te bedanken voor de feedback.